Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku , Dolná Súča oznamuje, že

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o...

Rozpis futbalových zápasov na 21. - 22.4.2018

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Podujatia

Výstava skalničiek, ihličňanov sukulentov kaktusov bonsají....

„TANCUJ SPIEVAJ ZAHRAJ SI“ Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a súťaž a prehliadka folklórnych skupín

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Obecný úrad Dolná Súča Vás srdečne pozývajú.

Veľkonočná zábava

DH Krásinka

Úradná tabuľa

19. 04. 2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - verejná vyhláška

19. 04. 2018

Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča - POZVÁNKA

Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča pozýva na Valné zhromaždenie Urbárskeho...

17. 04. 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. požiadala dňa 7.8.2015 Mesto Nemšová o vydanie...

17. 04. 2018

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 27.4.2018 - verejná vyhláška

16. 04. 2018

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku

16. 04. 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť EKOREM s.r.o. oznamuje realizáciu prác na údržbe ochranného pásma nižšie uvedeného VN...

12. 04. 2018

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a...

11. 04. 2018

Návrh - Záverečný účet Obce Dolná Súča za rok 2017