Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Deň Zeme - čistenie okolitej prírody v Dolnej Súči

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

Základná škola s materskou školou R. Hečka oznamuje rodičom predškolákov,

Silvester 2018

Obecný úrad v Dolnej Súči

Podujatia

Fašiangy 2019

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

100 rokov ochotníckeho divadla v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča a divadelný súbor Giovanni

Poľovnícka - Štefanská zábava

Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča

Úradná tabuľa

16. 04. 2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby " Penzión Dolná Súča" - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom...

16. 04. 2019

Prerušenie dodávky elektriny dňa 2. mája 2019 - oznam

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach...

9. 04. 2019

Zápis detí do materskej školy - verejná vyhláška

30. 03. 2019

Výsledky II. kola Prezidentských volieb

12. 02. 2019

Voľby do Európskeho parlamentu

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita

28. 11. 2018

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje , že bola zrušená výnimka na...

6. 09. 2018

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie