Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

Základná škola s materskou školou R. Hečka oznamuje rodičom predškolákov,

Silvester 2018

Obecný úrad v Dolnej Súči

Obvodný lekár MUDr. Podolák - OZNAM

Obvodný lekár MUDr. Podolák oznamuje občanom, že

Podujatia

Fašiangy 2019

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

100 rokov ochotníckeho divadla v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča a divadelný súbor Giovanni

Poľovnícka - Štefanská zábava

Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča

Úradná tabuľa

21. 02. 2019

Pozvánka

Starosta obce podľa §-12 odst.1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení...

19. 02. 2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín pre žiadateľa Ján Babrnák, bytom Dolná...

18. 02. 2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín pre žiadateľa Peter Balaj, bytom...

12. 02. 2019

Voľby do Európskeho parlamentu

12. 02. 2019

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku obce Dolná Súča

12. 02. 2019

Návrh - VZN č.1/2019 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZ obce Dolná Súča

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Súča č. 1/2019 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia...

12. 02. 2019

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita