Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Rozpis futbalových zápasov na deň 9.10.2016

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Rozpis futbalových zápasov na deň 2.10.2016

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Rozpis futbalových zápasov na 25.09.2016

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Podujatia

Hodová tanečná zábava

Obec Dolná Súča Vás srdečne pozýva na

Nedvědovci koncert Franta a Vojta s kapelou

Súťaž o najkrajšiu fazuľu a II. ročník - Majstrovstvá Súče vo varení kvakovej polievky

Obec Dolná Súča Vás pozýva na

Úradná tabuľa

24. 10. 2016

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 ods. 1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990...

21. 10. 2016

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča vydáva stavebné povolenie pre stavebníka TABUN-X s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911...

19. 10. 2016

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie konania a...

14. 10. 2016

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

Starosta obce Dolná Súča Rudolf Pleva v zmysle školského poriadku MŠ, týmto prerušuje prevádzku v...

14. 04. 2016

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor upozorňuje

30. 12. 2015

Obnova verejného osvetlenia obce Dolná Súča - 2. etapa

4. 12. 2015

Schválení Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Súča