Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

OZNAM

Obvodný lekár MUDr. Podolák oznamuje,

Očkovanie psov proti besnote

Súkromný veterinárny lekár oznamuje občanom,

Deň Zeme - čistenie okolitej prírody v Dolnej Súči

Podujatia

47. ročník festivalu Hečkova Súča 2019

Obec Dolná Súča s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú na

Fašiangy 2019

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

100 rokov ochotníckeho divadla v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča a divadelný súbor Giovanni

Úradná tabuľa

18. 06. 2019

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 odst. 1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990...

10. 06. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2019

10. 06. 2019

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2015 - návrh

10. 06. 2019

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.6.2019

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach...

28. 05. 2019

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

28. 01. 2019

Pojekty NFP - publicita

28. 11. 2018

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje , že bola zrušená výnimka na...

6. 09. 2018

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie