Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Slávnostná svätá omša v Polníkoch

Pozývame Vás

Výstup na Strážov

Komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči oznamuje,

Obvodný lekár - oznam

Obvodný lekár MUDr. Podolák oznamuje, že

Podujatia

Hodová tanečná zábava

Obec Dolná Súča Vás pozýva na

Oslava 810 rokov obce Dolná Súča - Pozvánka

Obec Dolná Súča Vás srdečne pozýva pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Súča na kultúrne...

Výstava skalničiek, ihličňanov sukulentov kaktusov bonsají....

Úradná tabuľa

10. 10. 2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Žiadateľ Tibor Trnavský podal dňa 10.10.2018 žiadosť o výrub 1 ks dreviny na parcele č. 22/1

10. 10. 2018

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

V zákonom stanovenej lehote podal účastník konania Daša Repová, Dolná Súča 225, Jozef Holíček,...

8. 10. 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre navrhovateľa...

28. 09. 2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolná Súča

Predmetom zámeru priameho predaja je hnuteľný majetok obce - Traktor ZETOR 7245

28. 09. 2018

Zverejnenie zámeru - Priameho prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

Predmetom priameho prenájmu je nehnuteľný majetok obce - nebytové priestory o výmere 37 m2 -...

24. 09. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ 2018

6. 09. 2018

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

11. 07. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Dolná Súča oznamuje, že voľby do samosprávy obcí sa konajú 10. novembra 2018. Bližšie...