Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Kúpele v regióne aj pre občanov našej obce

Uzávierka cesty pod hradom Strečno

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina:

Výstavba kanalizácie v našej obci

Obec Dolná Súča oznamuje

Podujatia

Fašiangy 2017 Dolná Súča

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy

Poľovnícka - Štefánska zábava

Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča Vás srdečne pozýva na

Vianočný bazar

Obec Dolná Súča pozýva na

Úradná tabuľa

14. 02. 2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 1/2017 - NÁVRH

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu...

14. 02. 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania s postupom: zákazka s nízkou...

8. 02. 2017

Zámer obce Dolná Súča odpredať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

8. 12. 2016

Informačná tabuľa - Obnova verejného osvetlenia v obci Dolná Súča - 2. etapa

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní...

30. 11. 2016

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov na OREZ a VÝRUB stromov - Západoslovenská distribučná a.s.

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nehnuteľností na odstránenie a...

10. 11. 2016

Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje:

4. 11. 2016

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...