Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Obvodný lekár - oznam

Obvodný lekár MUDr. Podolák oznamuje, že

Detská lekárka - oznam

Detská lekárka oznamuje rodičom detí,

Pizzéria ORIM - Oznam

Pizzéria Orim oznamuje, že od 4 do 10. júla 2018 bude prevádzka zatvorená. Otvorené bude od 11.júla 2018

Podujatia

Annabál v Polníkoch

Srdečne pozývame na tradičný

Oslava 810 rokov obce Dolná Súča - Pozvánka

Obec Dolná Súča Vás srdečne pozýva pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Súča na kultúrne...

Výstava skalničiek, ihličňanov sukulentov kaktusov bonsají....

Úradná tabuľa

18. 07. 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka...

18. 07. 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa Regionálna...

13. 07. 2018

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa Regionálna...

11. 07. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Dolná Súča oznamuje, že voľby do samosprávy obcí sa konajú 10. novembra 2018. Bližšie...

10. 07. 2018

Rozhodnutie o zastavení správneho konania - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na základe žiadosti...

10. 07. 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na základe žiadosti...

25. 05. 2018

Dotazník - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Súča prosí občanov o vyplnenie dotazníka - Komunitný plán sociálnych služieb v obci...

12. 02. 2018

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...