Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Očkovanie psov proti besnote - oznam

Súkromný veterinárny lekár oznamuje občanom, že

Dotazník - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Súča

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku , Dolná Súča oznamuje, že

Podujatia

Oslava 810 rokov obce Dolná Súča - Pozvánka

Obec Dolná Súča Vás srdečne pozýva pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Súča na kultúrne...

Výstava skalničiek, ihličňanov sukulentov kaktusov bonsají....

„TANCUJ SPIEVAJ ZAHRAJ SI“ Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a súťaž a prehliadka folklórnych skupín

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Obecný úrad Dolná Súča Vás srdečne pozývajú.

Úradná tabuľa

11. 06. 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Súča na II. polrok 2018

25. 05. 2018

Dotazník - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Súča prosí občanov o vyplnenie dotazníka - Komunitný plán sociálnych služieb v obci...

19. 02. 2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

Dodatpk č.1 k VZNO č.3/2015 – o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách...

12. 02. 2018

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

1. 12. 2017

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

4. 11. 2016

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...