Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Rozpis futbalových zápasov dňa 20. - 21. mája 2017

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Zápis detí do materskej školy

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči oznamuje, že

Rozpis futbalových zápasov na 13. a 14. mája 2017

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Podujatia

7. ročník turnaja v malom futbale SUGAN CUP

Občianske združenie FK KRASÍN

45. ročník festivalu Hečkova Súča 2017

Obec Dolná Súča Vás pozýva na

Obecné oslavy ku Dňu Matiek

Obec Dolná Súča a komisia kultúry, školstva a športu pri OZ v Dolnej Súči pozývajú všetky ženy, mamičky a babičky na...

Úradná tabuľa

24. 05. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 9.6.2017 - verejná vyhláška

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 9.6.2017 v čase od 13,00 do 15,00 hod....

16. 05. 2017

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu spolu so spisovým materiálom - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako nadriadený orgán...

16. 05. 2017

Predloženieodvolania odvolaciemu orgánu spolu so spisovým materiálom - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako nadriadený orgán...

28. 03. 2017

Upozornenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so...

3. 03. 2017

Územný plán obec Dolná Súča

Územný plán obce Dolná Súča schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči dňa 2.3.2017...

8. 12. 2016

Informačná tabuľa - Obnova verejného osvetlenia v obci Dolná Súča - 2. etapa

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní...

10. 11. 2016

Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje:

4. 11. 2016

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...