Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Rozpis futbalových zápasov na 25.09.2016

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

HODY Hrabovka 2016

Občianske združenie Vĺčik Vás pozýva

Rozpis futbalových zápasov na deň 11.09.2016 - oznam

TJ Slovan Dolná Súča oznamuje rozpis futbalových zápasov nasledovne:

Podujatia

Súťaž o najkrajšiu fazuľu a II. ročník - Majstrovstvá Súče vo varení kvakovej polievky

Obec Dolná Súča Vás pozýva na

10. ročník vo varení gulášu

Gazdovský dvor u Blažeja oznamuje, že

Festival Hečkova Súča 2016

Obec Dolná Súča

Úradná tabuľa

22. 09. 2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na deň 29....

22. 09. 2016

Začatie stavebného konania - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania pre stavebníka TABUN-X...

12. 09. 2016

Voľba člena do Rady školy za rodičov - OZNAM

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku oznamuje, že dňa 5.10.2016 sa uskutoční voľba...

9. 09. 2016

Zámer obce Dolná Súča odpredať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. 04. 2016

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor upozorňuje

30. 12. 2015

Obnova verejného osvetlenia obce Dolná Súča - 2. etapa

4. 12. 2015

Schválení Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Súča