Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 12.12.2014

Program

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
 3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §-12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií  a voľbu  predsedov komisií
 5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
 6. Návrh na schválenie sobášiacich
 7. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2014 obce Dolná Súča a ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku

Uznesenia

 • 1/2014 - Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie
 • 2/2014 - Voľba volebnej komisie.
 • 3/2014 - Voľba návrhovej komisie.
 • 4/2014 - Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.
 • 5/2014 - Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
 • 6/2014 - 4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
 • 7/2014 - Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
 • 8/2014 - Návrh na schválenie sobášiacich.
 • 9/2014 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2014 obce Dolná Súča a ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku.