Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zasadnutie: 12.01.2012

Program

1/ Otvorenie  

2/ Schválenie programu zasadnutia  OZ

3/ Voľba návrhovej komisie  

4/ Návrh obce Dolná Súča k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci     

5/ Návrh na uznesenie

6/ Z á v e r .             

Uznesenia

  • 117/2012 - Schválenie programu zasadnutia OZ.
  • 118/2012 - Návrh obce Dolná Súča k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci.
  • 119/2012 - Návrh na zmenu uznesenia č. 101-OZ/2011.
  • 120/2012 - Návrh na zakúpenie elektrickej pece do kuchyne KD.

Hlasovania