Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

Uznesenie číslo 15/2018

Zrušenie uznesenia č.321/2018 z 6.11.2018 a poverenie starostu obce k postupnému výberu ďalšieho možného záujemcu o kúpu majetku obce – Traktor: ZETOR 7245

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči ruší uznesenie č.321/2018 z 6.11.2018, týkajúce sa predaja Traktora  ZETOR  7245  záujemcovi Michal Kováč, bytom Lom n/Rimavicou za sumu 7 100 EUR ( slovom sedemtisícsto eur).

Odôvodnenie:

Záujemca po obhliadke traktora nemá záujem o jeho kúpu.

Hlasovania

Meno Za Proti Zdržal sa
Ing. Kamil Breznický X
Ing. Pavol Hamaj PhD. X
Ing. Anton Holíček X
Martin Kotrbčík X
Ing. Pavol Kvasnica X
Alena Majerská X
Ing. Peter Oriešek X
Anton Pagáč X
Spolu 8