Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

309/2018 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu majetku obce – nebytové priestory ( predajňa mäsa a mäsových výrobkov). Splnené
308/2018 Návrh na schválenie spôsobu predaja majetku obce – prebytočný majetok obce – traktor ZETOR 7245, TN206AC Splnené
307/2018 Návrh na schválenie zápisov do kroniky obce za rok 2011, 2012 Splnené
306/2018 Návrh na schválenie - Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Súča 2018-2024 Splnené
305/2018 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku obce a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 696/23, k. ú. Dolná Súča pre kupujúceho: Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245 Splnené
304/2018 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku obce a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 696/23, k. ú. Dolná Súča pre kupujúceho: Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245 Splnené
303/2018 Zrušenie uznesenia č. 262/2018, zo dňa 26.4.2018, Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku obce a schválenie predaja pozemku obce C-KN č. 696/23, k. ú. Dolná Súča pre kupujúceho: Stanislav Oriešek, Dolná Súča 245 Splnené
302/2018 Splnené
301/2018 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku obce a schválenie predaja pozemkov obce v k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh Splnené
300/2018 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a schválenie nebytových priestorov na prevádzkovanie lekárenských služieb v obci – pobočka lekárne ARNICA Splnené
299/2018 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a schválenie nebytových priestorov na prevádzkovanie lekárenských služieb v obci – pobočka lekárne ARNICA Splnené
298/2018 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce E-KN č. 6127/2 k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa Splnené
297/2018 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu predaja a schválenie predaja pozemku obce E-KN č. 6127/2 k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa Splnené
296/2018 Výročná správa obce Dolná Súča za rok 2017 Splnené
295/2018 Návrh na schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 Splnené
294/2018 Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2018 obce Dolná Súča Splnené
293/2018 Návrh na schválenie Rozpočtového opatrenia č.2/2018 ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča Splnené
292/2018 Prerokovanie správy o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 30.6.2018 Splnené
291/2018 Prerokovanie správy o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 30.6.2018 Splnené
290/2018 Prerokovanie správy o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ R. Hečku za I. polrok 2018 Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 36 ] ďalej » na koniec »»