Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Uznesenia

11/2018 Návrh plánu zasadnutí na rok 2019 Splnené
10/2018 Návrh na schválenie sobášiacich Splnené
9/2018 Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce Splnené
8/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Splnené
7/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Splnené
6/2018 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva Splnené
5/2018 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Splnené
4/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Splnené
3/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Splnené
2/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Splnené
1/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Splnené
328/2018 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2018 obce Dolná Súča Splnené
327/2018 Návrh na zriadenie kapitálového fondu v spoločnosti RVS Vlára – Váh, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, a návrh na schválenie príspevku do novo vzniknutého kapitálového fondu v spoločnosti RVSVV Splnené
326/2018 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností – pozemkov formou zámeny - Marta Macurová rod. Krabáčová parcela C-KN č. 652/4 a Obec Dolná Súča parcela C-KN č. 639/5, 644/2, 645/3 a 646/1 Splnené
325/2018 Žiadosť občana a organizácií: Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností – pozemkov formou zámeny - Marta Macurová rod. Krabáčová parcela C-KN č. 652/4 a Obec Dolná Súča parcela C-KN č. 639/5, 644/2, 645/3 a 646/1 Splnené
324/2018 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Splnené
323/2018 Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Dolná Súča 2016-2020 Splnené
322/2018 Návrh a schválenie prenájmu majetku obce – nebytové priestory – predajňa mäso a údeniny v budove súpisne číslo 3 Splnené
321/2018 Návrh a schválenie predaja majetku obce – Traktor: ZETOR 7245 – priamy predaj Splnené
320/2018 Návrh na schválenie rozpočtu obce Dolná Súča pre rok 2019 Splnené
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 37 ] ďalej » na koniec »»