Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Ing. Pavol Kvasnica

Volebný obvod: 1 - Obvod Dolná Súča
Politická príslušnosť: SNS
Telefón: 0917898540
Adresa: Dolná Súča 208

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2019
  • 25.04.2019 – Poslanci obecného zastupiteľstva – neprítomný
  • 28.02.2019 – Poslanci obecného zastupiteľstva – neprítomný
2018
  • 19.12.2018 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný
  • 07.12.2018 – Poslanci obecného zastupiteľstva – prítomný

Hlasovania

Číslo Názov Hlas
16/2018 Za
15/2018 Zrušenie uznesenia č.321/2018 z 6.11.2018 a poverenie starostu obce k postupnému výberu ďalšieho možného záujemcu o kúpu majetku obce – Traktor: ZETOR 7245 Za
14/2018 Návrh a schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2018 obce Dolná Súča Za
13/2018 Schválenie zmeny programu OZ Za
12/2018 Schválenie programu obecného zastupiteľstva Za
11/2018 Návrh plánu zasadnutí na rok 2019 Za
10/2018 Návrh na schválenie sobášiacich Za
9/2018 Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce Proti
8/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Za
7/2018 Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií Za
6/2018 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva Za
5/2018 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Za
4/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
3/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
2/2018 Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie Za
1/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Za