Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Rozhodnutie o zastavení správneho konania - verejná vyhláška

Zverejnené: 10.07.2018 – 25.07.2018
Značka: OU-TN-PLO-2018/005347-007 CE
Popis: Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na základe žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zastúpení PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica zo dňa 10.1.2018 o vydanie rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesných pozemkov v plnení funkcií lesov v k.ú. Horná Súča a v k.ú. Dolná Súča.
Prílohy: