Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené: 6.11.2017 – 21.11.2017
Značka: OcÚDS-698/2017-001/Zm
Popis: Obec Dolná Súča oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania pre stavebníka Poľnohospodárske družstvo Krásin Dolná Súča , 913 32 Dolná Súča 964 za účelom vydania stavebného povolenia na stavbu: " STL plynovod" v obci Dolná Súča.
Prílohy: