Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Zverejnené: 9.01.2019 – 24.01.2019
Značka: OcÚDS-605/2018-002/Zm
Popis: Obec Dolná Súča ako príslušný stavebný úradpodľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a na základe posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča"
Prílohy: