Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Zverejnené: 9.11.2018 – 27.11.2018
Značka: OcÚDS-605/2018-001/Zm
Popis: Obec Dolná Súča oznamuje začatie stavebného konania pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s. na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča".
Prílohy: