Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Zverejnené: 9.11.2018 – 26.11.2018
Značka: OcÚDS-604/2018-001/Zm
Popis: Obec Dolná Súča oznamuje začatie územného konania pre Západoslovenská distribučná a.s. na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Prekládka VN vedenia, VN 282 Dolná Súča".
Prílohy: