Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Zverejnené: 5.10.2018 – 12.10.2018
Značka: OcÚDS-576/001/2018
Popis: Obec Horná Súča , 913 33 Horná Súča č. 233 podala dňa 5.10.2018 žiadosť o výrub 5 ks drevín rastúcich na parcele č. 15249/6 v k.ú. Horná Súča. Súčasne Obec Dolná Súča v zmysle § 21 a § 38 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 15.10.2018 (pondelok) o 9,00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Horne Súči.
Prílohy: