Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Zverejnené: 11.03.2019 – 26.03.2019
Značka: OcÚDS-54/2019-001/Zm
Popis: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa JUDr. Františka Ondrišáka, bytom Dolná Súča č. 902, 913 32 Dolná Súča na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Penzión Dolná Súča".
Prílohy: