Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku

Zverejnené: 10.09.2018 – 25.09.2018
Značka: OcÚDS-518-001/2018
Popis: Ponuka na predaj poľnohospodárskych pozemkov v prvom kole zapísané na LV č. 3053, KN C parc.č. 6508/20 s výmerou 3060 m2 druh pozemku - Trvalé trávnaté porasty v k.ú. Dolná Súča.
Prílohy: