Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Zverejnené: 12.09.2018 – 27.09.2018
Značka: OcÚDS-461/2018-002/Zm
Popis: Obec Dolná Súča oznamuje začatie stavebného konania pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "TN_Dolná Súča, Polníky, VNK, VNV" v obci Dolná Súča.
Prílohy: