Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Rozhodnutie

Zverejnené: 4.04.2018 – 19.04.2018
Značka: OcÚDS-122/2018-002/Zm
Popis: Obec Dolná Súča ako príslušný stavebný úrad povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením " Rodinný dom - novostavba" - v obci Dolná Súča pre žiadateľov Ľuboš Bariš a manželka Andrea Barišová, Horná Súča č. 583, 913 33 Horná Súča.
Prílohy: