Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Dolná Súča

Zverejnené: 22.11.2017 – 7.12.2017
Značka: 19-11-2017-OcÚ-OZ
Prílohy: