Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Zverejnenie zámeru - Predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Dolná Súča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 11.09.2018 – 28.09.2018
Značka: 11-09-2018-OcÚ-3
Popis: Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Dolná Súča z dôvodu hodného zreteľa pre kupujúceho : Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o., J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Prílohy: