Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Zverejnené: 11.09.2018 – 28.09.2018
Značka: 11-09-2018-OcÚ-1
Popis: Obec Dolná Súča zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť - obecný pozemok parcela E-KN č. 6127/2 v k.ú. Dolná Súča o výmere 33 m2 pre kupujúceho Ing. Alena Kováčiková, Východná 2425/3, Trenčín
Prílohy: