Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

Zverejnené: 11.09.2018 – 28.09.2018
Značka: 11-09-2018-OcÚ
Popis: Obec Dolná Súča zverejňuje zámer prenajať obecný nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: nebytový priestor o výmere 73 m2 na prízemí v budove Služieb súp.č. 3 na prevádzkovanie lekárenských služieb v obci pobočka lekárne ARNICA. Nájomcom bude LAUGARICIO PHARMACY s.r.o., Dolný Šianec 10, 911 01 Trenčín, IČO: 50487922
Prílohy: