Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2014

Zverejnené: 5.06.2018 – 19.06.2018
Značka: 07-06-2018-OcÚ-OZ
Popis: Dodatok č.1 k VZNO č.3/2014 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Súča
Prílohy: