Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

21. 03. 2018

do 09.04.2018

Značka: 21-03-2018-OcÚ-1

Prerušenie dodávky elektriny - verejná vyhláška

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach...

Prílohy:

21. 03. 2018

do 09.04.2018

Značka: 21-03-2018-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny - verejná vyhláška

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach...

Prílohy:

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Značka: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

Dodatpk č.1 k VZNO č.3/2015 – o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách...

Prílohy:

16. 02. 2018

do 30.04.2018

Značka: 16-10-2017-OcÚ-2

U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 15.2.2018

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prílohy:

20. 11. 2017

do 31.03.2018

Značka: 20-11-2017-OcÚ

Kúpele Trenčianske Teplice - ponuka

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: