Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

10. 10. 2018

do 25.10.2018

Značka: OcÚDS-392/2018-005/Zm

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

V zákonom stanovenej lehote podal účastník konania Daša Repová, Dolná Súča 225, Jozef Holíček,...

Prílohy:

8. 10. 2018

do 23.10.2018

Značka: OcÚDS-568/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre navrhovateľa...

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: