Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

18. 07. 2018

do 02.08.2018

Značka: OcÚDS-392/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka...

Prílohy:

18. 07. 2018

do 02.08.2018

Značka: OcÚDS-400/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa Regionálna...

Prílohy:

13. 07. 2018

do 30.07.2018

Značka: OcÚDS-399-001/2018/Zm

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa Regionálna...

Prílohy:

10. 07. 2018

do 25.07.2018

Značka: OU-TN-PLO-2018/005347-007 CE

Rozhodnutie o zastavení správneho konania - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na základe žiadosti...

Prílohy:

10. 07. 2018

do 25.07.2018

Značka: OU-TN-PLO-2018/005347-006 CE

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na základe žiadosti...

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: