Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

16. 11. 2017

do 09.12.2017

Značka: 16-11-2017-OcÚ-OZ

Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Dolná Súča v zastúpení starostom obce zverejňuje "Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob...

Prílohy:

3. 03. 2017

do 31.12.2017

Značka: 03-03-2017-OcÚ-OZ

Územný plán obec Dolná Súča

Územný plán obce Dolná Súča schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči dňa 2.3.2017...

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: