Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

21. 02. 2019

do 28.02.2019

Značka: 21-02-2019-OcÚ-OZ

Pozvánka

Starosta obce podľa §-12 odst.1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení...

Prílohy:

12. 02. 2019

do 25.02.2019

Značka: 12-02-2019-OcÚ

Návrh - VZN č.1/2019 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZ obce Dolná Súča

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Súča č. 1/2019 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia...

Prílohy:

12. 02. 2019

do 28.02.2019

Značka: 12-02-2019-OcÚ-OZ

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku obce Dolná Súča

Prílohy:

12. 02. 2019

do 27.02.2019

Značka: 12-02-2019-OcÚ-OZ-1

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015

Prílohy: