Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

16. 07. 2019

do 22.08.2019

Značka: 7/2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebný dozor na stavbu "Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča"

Prílohy:

28. 05. 2019

do 31.12.2019

Značka: 28-05-2019-OcÚ-OZ

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy: