Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

19. 03. 2019

do 03.04.2019

Značka: S/OcÚHS/0143/2019-001

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Horná Súča, ako vecne a miestne príslušný generálny stavebný úrad na základe žiadosti o...

Prílohy:

16. 03. 2019

do 30.03.2019

Značka: 16-03-2019

Výsledky volieb prezidenta SR I. kolo - 16. marec 2019

Prílohy:

15. 03. 2019

do 22.03.2019

Značka: OcÚDS-170/001/2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Prílohy:

11. 03. 2019

do 26.03.2019

Značka: OcÚDS-54/2019-001/Zm

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa JUDr....

Prílohy:

5. 03. 2019

do 26.03.2019

Značka: 05-03-2019-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.3.2019 - verejná vyhláška

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 26.3.2019 v čase od 9,00 do 11,00 bude...

Prílohy:

28. 02. 2019

do 21.03.2019

Značka: 28-02-2019-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 21.3.2019- verejná vyhláška

Prílohy:

12. 02. 2019

do 26.05.2019

Značka: 13-02-2019-OcÚ

Voľby do Európskeho parlamentu

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

11. 01. 2019

do 30.03.2019

Značka: 11-01-2019-OcÚ

Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča

Prílohy:

28. 11. 2018

do 30.06.2019

Značka: 28-11-2018-OcÚ

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje , že bola zrušená výnimka na...

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy: