Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

20. 09. 2017

do 26.09.2017

Značka: 20-09-2017-OcÚ-OZ

Pozvánka

Starosta obce Dolná Súča podľa §-12 odst. 1 prvej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení...

Prílohy:

13. 09. 2017

do 30.09.2017

Značka: 13-09-2017-OcÚ-PZ

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Dolná Súča - verejná vyhláška

Zvolávateľ, Urbárske pozemkové spoločenstvo Dolná Súča zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných...

Prílohy:

11. 09. 2017

do 23.09.2017

Značka: 11-09-2017-OcÚ

NÁVRH - VZN č.2/2017 o organizácii miestneho referenda

Prílohy:

5. 09. 2017

do 30.09.2017

Značka: OcÚ-DS-571-2017

Návrh na zámenu pozemkov

Miroslav Hamaj, bytom Dolná Súča 290 podáva návrh o zámenu pozemkov.

Prílohy:

25. 08. 2017

do 31.10.2017

Značka: 25-08-2017-OcÚ

Obecný úrad Dolná Súča - OZNAM

Vážení občania, z dôvodu zníženého stavu prirodzených zásob podzemných vôd a pretrvávajúceho...

Prílohy:

21. 08. 2017

do 05.11.2017

Značka: 21-08-2017-OcÚ

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.novembra 2017 - Oznam

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do...

Prílohy:

4. 07. 2017

do 30.09.2017

Značka: ORHZ-TN1-789/2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - verejná vyhláška

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje "Čas zvýšeného...

Prílohy:

3. 07. 2017

do 05.11.2017

Značka: 03-07-2017-OcÚ

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7,00 do 22,00 hod.

Prílohy:

28. 03. 2017

do 30.11.2017

Značka: ORHZ-TN1-321-002/2017

Upozornenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so...

Prílohy:

3. 03. 2017

do 31.12.2017

Značka: 03-03-2017-OcÚ-OZ

Územný plán obec Dolná Súča

Územný plán obce Dolná Súča schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči dňa 2.3.2017...

Prílohy:

10. 11. 2016

do 31.12.2017

Značka: 3664/2016

Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje:

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: