Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

22. 11. 2017

do 08.12.2017

Značka: 22-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Súča na I. polrok 2018

Prílohy:

22. 11. 2017

do 07.12.2017

Značka: 19-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Dolná Súča

Prílohy:

22. 11. 2017

do 07.12.2017

Značka: 22-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatokč. 5 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča

Prílohy:

22. 11. 2017

do 07.12.2017

Značka: 20-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

Prílohy:

20. 11. 2017

do 31.03.2018

Značka: 20-11-2017-OcÚ

Kúpele Trenčianske Teplice - ponuka

Prílohy:

16. 11. 2017

do 09.12.2017

Značka: 16-11-2017-OcÚ-OZ

Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Dolná Súča v zastúpení starostom obce zverejňuje "Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob...

Prílohy:

15. 11. 2017

do 01.12.2017

Značka: 15-11-2017-OcÚ

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku.

Prílohy:

14. 11. 2017

do 31.01.2018

Značka: 14-11-2017-OcÚ

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje verejnou vyhláškou výzvu na odstránenie a okliesnenie...

Prílohy:

6. 11. 2017

do 01.01.2018

Značka: 06-11-2017-OcÚ

Voľby do VUC 2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do VUC 2017 v obci Dolná Súča.

Prílohy:

28. 03. 2017

do 30.11.2017

Značka: ORHZ-TN1-321-002/2017

Upozornenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so...

Prílohy:

3. 03. 2017

do 31.12.2017

Značka: 03-03-2017-OcÚ-OZ

Územný plán obec Dolná Súča

Územný plán obce Dolná Súča schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči dňa 2.3.2017...

Prílohy:

10. 11. 2016

do 31.12.2017

Značka: 3664/2016

Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje:

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: