Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

11. 01. 2019

do 30.03.2019

Značka: 11-01-2019-OcÚ

Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča

Prílohy:

9. 01. 2019

do 24.01.2019

Značka: OcÚDS-605/2018-002/Zm

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča ako príslušný stavebný úradpodľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom...

Prílohy:

28. 11. 2018

do 28.02.2019

Značka: 28-11-2018-OcÚ-1

Kúpele v regióne

Kúpele v regióne aj pre občanov našej obce. Vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby...

Prílohy:

28. 11. 2018

do 30.06.2019

Značka: 28-11-2018-OcÚ

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje , že bola zrušená výnimka na...

Prílohy:

13. 11. 2018

do 31.01.2019

Značka: 13-11-2018-OcÚ

Západoslovenská distribučná a.s. - VÝZVA

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov...

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

Prílohy: