Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

10. 10. 2018

do 18.10.2018

Značka: OcÚDS-580/001/2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Žiadateľ Tibor Trnavský podal dňa 10.10.2018 žiadosť o výrub 1 ks dreviny na parcele č. 22/1

Prílohy:

10. 10. 2018

do 25.10.2018

Značka: OcÚDS-392/2018-005/Zm

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

V zákonom stanovenej lehote podal účastník konania Daša Repová, Dolná Súča 225, Jozef Holíček,...

Prílohy:

8. 10. 2018

do 23.10.2018

Značka: OcÚDS-568/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča oznamuje o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre navrhovateľa...

Prílohy:

28. 09. 2018

do 18.10.2018

Značka: 28-09-2018-OcÚ-OZ-1

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolná Súča

Predmetom zámeru priameho predaja je hnuteľný majetok obce - Traktor ZETOR 7245

Prílohy:

28. 09. 2018

do 18.10.2018

Značka: 28-09-2018-Ocú-OZ

Zverejnenie zámeru - Priameho prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

Predmetom priameho prenájmu je nehnuteľný majetok obce - nebytové priestory o výmere 37 m2 -...

Prílohy:

24. 09. 2018

do 11.11.2018

Značka: 23-09-2018-OcÚ-OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ 2018

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy:

11. 07. 2018

do 10.11.2018

Značka: 11-07-2018-OcÚ-V

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Dolná Súča oznamuje, že voľby do samosprávy obcí sa konajú 10. novembra 2018. Bližšie...

Prílohy:

25. 05. 2018

do 30.11.2018

Značka: 25-05-2018-OcÚ

Dotazník - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Súča prosí občanov o vyplnenie dotazníka - Komunitný plán sociálnych služieb v obci...

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: