Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

18. 05. 2018

do 04.06.2018

Značka: 18-05-2018-OcÚ-OZ

Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č. 3/2014

Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a...

Prílohy:

24. 04. 2018

do 25.05.2018

Značka: OcÚDS-183/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre navrhovateľa...

Prílohy:

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Značka: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

Dodatpk č.1 k VZNO č.3/2015 – o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách...

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Cieľ projektu: - podpora systémov triedeného zberu komunálnych odpadov - vybudovanie zberného...

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Obec Dolná Súča oznamuje, že v týchto dňoch sa začalo s výstavbou kanalizácie. Žiadame občanov -...

Prílohy: