Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poplatky za služby

Poplatky sa určujú v zmysle VZN č. 2/2014 a v súľade s dodatkom č. 1/2015 platným od 1. augusta 2015.

Stravovanie

Zariadenie má vlastnú kuchyňu. Celodenné stravovanie pozostáva z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu, večere, u DIA- klientov II. večere.

 

Cena:
racionálna strava - 3,85 EUR / na 1 deň
diabetická strava - 4,80 EUR / na 1 deň 

  

Ubytovanie

zabezpečuje sa v piatich 2 - posteľových izbách a v piatich 3 - posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Každá izba má signalizačné zariadenie. Izby sú vybavené kvalitnými polohovacími posteľami, nočným stolíkom, kreslami. Skrine sú v chodbičkách mimo izieb. Každý obyvateľ má možnosť priniesť si pamiatkové predmety. V prípade, že si obyvateľ prinesie rádio, či televízor za ich používanie neplatí.

 

Cena:

 

  • dvojlôžková     ......      9,89  m/  na osobu ........... .    245,51 EUR
  • trojlôžková      ......      6,59   m2  /  na  osobu ..........     217,47  EUR
  • trojlôžková      .....       7,63   m2  /  na osobu  ...........    228,90   EUR

 

       Úhrada za ubytovanie   zohľadňuje   aj  upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

 

       V súlade s vyššie uvedeným je najnižšia možná úhrada za mesiac pre jedného klienta 332,97 EUR a najvyššia úhrada je na mesiac 394,31 EUR.

 

Úhrada za služby pre ostatných klientov ZSS

V prípade, že o poskytovanie sociálnej služby v zariadení požiada občan, ktorí nespĺňa nárok na umiestenie do zariadenia pre seniorov, alebo nepožiada príslušný obecný úrad o Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie služieb v ZSS jeho mesačná úhrada je                                                                         

                    

  • vo  výške 640, EUR /mesiac.

 

EON  2016

 

Priemerné  bežné  výdavky  za  rok  2016  na  jedného  prijímateľa  sociálnych  služieb  vypočítané  v súlade  so  zákonom  č.  448  / 2008 Z. z. o sociálnych službách :

 

 -  druh  zariadenia                                       :     zariadenie  pre  seniorov

-  kapacita   zariadenia                                 :          25  obyvateľov

-  dotácia  na  jedného  obyvateľa                :        320,–  EUR  /  mesiac 

- celková   dotácia  zo  ŠR  na  rok  2015    :      96.000,–  EUR 

-  celkový   príjem  od  obyvateľov               :      99.248,–  EUR

-  iné  príjmy                                                 :       6.378,–  EUR

- dotácia  z rozpočtu  obce                           :        9.291,--  EUR 

-  celkové  príjmy  za  rok 2015                    :    210.917,– EUR

-  priemerná  úhrada  od  1 obyvateľa          :        330,82  EUR / mesiac

-  celkové  výdavky  za  rok  2015                :    210.917,–  EUR

-  nedoplatok  od  obyvateľov                       :        3.000,–   EUR 

 

EON  na  1  obyvateľa  za  rok  2016     …....  703,05  EUR