Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Poplatky za služby

Určujú sa v zmysle Dodatku  č.  2  k  VZN 2/2014  schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Dolná Súča  s účinnosťou  od  1. januára  2019.

 

Stravovanie

Zariadenie má vlastnú kuchyňu. Celodenné stravovanie pozostáva z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu, večere, u DIA- klientov II. večere.

 

Cena:
racionálna strava - 3,85 EUR / na 1 deň
diabetická strava - 4,80 EUR / na 1 deň 

  

Ubytovanie

zabezpečuje sa v piatich 2 - posteľových izbách a v piatich 3 - posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Každá izba má signalizačné zariadenie. Izby sú vybavené kvalitnými polohovacími posteľami, nočným stolíkom, kreslami. Skrine sú v chodbičkách mimo izieb. Každý obyvateľ má možnosť priniesť si pamiatkové predmety. V prípade, že si obyvateľ prinesie rádio, či televízor za ich používanie neplatí.

 

Cena:

 

  • dvojlôžková     ......      9,89  m/  na osobu ...........     276,21  EUR
  • trojlôžková      ......      6,59   m2  /  na  osobu ..........    237,60  EUR
  • trojlôžková      .....       7,63   m2  /  na osobu  ...........   251,79  EUR

 

       Úhrada za ubytovanie   zohľadňuje   aj  upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

V súlade s vyššie uvedeným je najnižšia možná úhrada za mesiac pre jedného klienta 356,95  EUR  a  najvyššia úhrada je na mesiac 425,01  EUR.

 

Úhrada za služby pre ostatných klientov ZSS

V prípade, že o poskytovanie sociálnej služby v zariadení požiada občan, ktorí nespĺňa nárok na umiestenie do zariadenia pre seniorov, alebo nepožiada príslušný obecný úrad o Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie služieb v ZSS jeho mesačná úhrada je                                                                         

                    

  • vo  výške 640, EUR /mesiac.