Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

Základná škola s materskou školou R. Hečka oznamuje rodičom predškolákov,

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

že vzhľadom na poskytované dotácie na obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy Vás chceme informovať o zmene platobných podmienok za stravné pre Vaše deti.

Cena stravnej jednotky – desiata+obed+olovrant - je 1,27€ a dotácia na stravovanie je 1,20€. Rozdiel 0,07€ za obed sa bude uhrádzať na účet školskej jedálne.

Vzhľadom k tomu, že ide o malé sumy budeme túto čiastku - 40€ - vyberať jednorazovo spolu s poplatkom na réžiu kuchyne a zábezpekou za neodhlásené obedy, keď dieťa nie je v materskej škole.

Dotácia sa týka len predškolákov, ktorí sú v daný deň v materskej škole. To znamená, že ak nestihnete dieťa odhlásiť podľa platných pravidiel obed mu bude uvarený a vy si tento môžete vziať do obedára. Za tento obed však platíte plnú sumu – 1,27€.

Na konci predškolskej dochádzky sa financie jednorazovo zúčtujú a preplatky Vám budú vrátené na účet. V prípade nedoplatku (čo sa pri takto nastavených podmienkach nepredpokladá), Vás budeme žiadať o doplatenie dlžnej sumy.

Poprosím Vás, aby ste si deti v prípade absencie v materskej škole odhlasovali včas, pokiaľ obed nebudete chcieť za plnú cenu.

 

S prianím krásnych Vianoc a šťastného Nového roka

 

 

RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.