Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Deň Zeme - čistenie okolitej prírody v Dolnej Súči

Obedy pre deti v poslednom ročníku materskej školy.

Základná škola s materskou školou R. Hečka oznamuje rodičom predškolákov,

Silvester 2018

Obecný úrad v Dolnej Súči

Podujatia

Fašiangy 2019

Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy na XVII. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI

100 rokov ochotníckeho divadla v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča a divadelný súbor Giovanni

Poľovnícka - Štefanská zábava

Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča

Úradná tabuľa

18. 04. 2019

Pozvánka

Starosta obce podľa §-12 odst.1 prvej vety zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení...

16. 04. 2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby " Penzión Dolná Súča" - verejná vyhláška

Obec Dolná Súča ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom...

16. 04. 2019

Prerušenie dodávky elektriny dňa 2. mája 2019 - oznam

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach...

10. 04. 2019

Záverečný účet obce Dolná Súča za rok 2018 - návrh

10. 04. 2019

Záverečný účet ZŠ s MŠ R. Hečka Dolná Súča za rok 2018 - návrh

9. 04. 2019

VZN č. 2-2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

9. 04. 2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti - pozemok obce Dolná Súča

9. 04. 2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti - pozemok obce Dolná Súča