Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Rozhodnutie vo veci odvolania pre stavbu "TN_Nemšová, Trenčian.Závada, NNK, VNK, TS" - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 8.01.2018 – 23.01.2018
Mark: OU-TN-OVBP2-2017/032991-2/Br
[en:OfficeBoard:files]: