Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 29.11.2017 – 14.12.2017
Mark: OcÚDS-698/2017-003/Zm
[en:OfficeBoard:files]: