Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 9.11.2018 – 27.11.2018
Mark: OcÚDS-605/2018-001/Zm
[en:OfficeBoard:files]: