Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 9.11.2018 – 26.11.2018
Mark: OcÚDS-604/2018-001/Zm
[en:OfficeBoard:files]: