Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 5.10.2018 – 12.10.2018
Mark: OcÚDS-576/001/2018
[en:OfficeBoard:files]: