Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 10.10.2018 – 25.10.2018
Mark: OcÚDS-392/2018-005/Zm
[en:OfficeBoard:files]: