Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 11.06.2018 – 19.06.2018
Mark: OcÚDS-379/001/2018
[en:OfficeBoard:files]: