Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 24.04.2018 – 25.05.2018
Mark: OcÚDS-183/2018-001/Zm
[en:OfficeBoard:files]: