Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 - NÁVRH

[en:OfficeBoard:published]: 30.01.2018 – 14.02.2018
Mark: 30-01-2018-OcÚ-OZ
[en:OfficeBoard:files]: