Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

[en:OfficeBoard:published]: 28.11.2018 – 30.06.2019
Mark: 28-11-2018-OcÚ
[en:OfficeBoard:files]: