Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:published]: 28.09.2018 – 18.10.2018
Mark: 28-09-2018-OcÚ-OZ-1
[en:OfficeBoard:files]: