Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ 2018

[en:OfficeBoard:published]: 24.09.2018 – 11.11.2018
Mark: 23-09-2018-OcÚ-OZ
[en:OfficeBoard:files]: