Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Návrh - Dodatokč. 5 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:published]: 22.11.2017 – 7.12.2017
Mark: 22-11-2017-OcÚ-OZ-MŚ
[en:OfficeBoard:files]: