Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

[en:OfficeBoard:published]: 22.11.2017 – 7.12.2017
Mark: 20-11-2017-OcÚ-OZ
[en:OfficeBoard:files]: