Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči

[en:OfficeBoard:published]: 12.04.2018 – 15.05.2018
Mark: 12-04-2018-OcÚ
[en:OfficeBoard:files]: