Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Záverečný účet ZŠ s MŠ R. Hečka Dolná Súča za rok 2018 - návrh

[en:OfficeBoard:published]: 10.04.2019 – 25.04.2019
Mark: 10-04-2019-OcÚ-OZ-1
[en:OfficeBoard:files]: