Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Prevod majetku

Oznámenie o zámere uskutočniť prevod nehnuteľnosti - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:published]: 10.04.2018 – 27.04.2018
Mark: 10-04-2018-OcÚ
[en:OfficeBoard:files]: