Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

VZN č. 2-2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

[en:OfficeBoard:published]: 9.04.2019 – 26.04.2019
Mark: 09-04-2019-OcÚ-OZ
[en:OfficeBoard:files]: