Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

[en:OfficeBoard:tag]: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti - pozemok obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:published]: 9.04.2019 – 26.04.2019
Mark: 08-04-2019-OcÚ-OZ-1
[en:OfficeBoard:files]: