Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

16. 07. 2019

do 22.08.2019

Mark: 7/2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebný dozor na stavbu "Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča"

[en:OfficeBoard:files]:

28. 05. 2019

do 31.12.2019

Mark: 28-05-2019-OcÚ-OZ

Oznámenie v vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

[en:OfficeBoard:files]:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Mark: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

[en:OfficeBoard:files]:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Mark: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

[en:OfficeBoard:files]: