Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

10. 10. 2018

do 25.10.2018

Mark: OcÚDS-392/2018-005/Zm

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

8. 10. 2018

do 23.10.2018

Mark: OcÚDS-568/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Mark: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: